Onze werkwijze

scroll

Met aandacht voor resultaat

Ieder verhaal is uniek. Met een eigen boodschap en bedoeling. Het is onze taak om dat verhaal leven in te blazen. Om ervoor te zorgen dat het spreekt, én aanspreekt. Daarom starten wij ieder traject met vier stappen: een kennismaking, een inventarisatie, een uitgebreid voorstel en een concepting sessie. Vanuit daar werken we verder en krijgt het eindproduct steeds beter vorm. Alles wat we doen, doen we in overeenstemming. Voor een optimaal proces én resultaat. Zo geven we ieder verhaal de aandacht die het verdient.

Stap 1: Kennismaking (op locatie of op kantoor)

Is er een match? Die vraag staat centraal tijdens de vrijblijvende kennismaking. Samen buigen we ons over jouw vragen, ideeën en verwachtingen. Door die globaal in kaart te brengen kunnen we een inschatting maken van een eventueel vervolgtraject. Zo bepalen we of we een solide fundament hebben om samen op verder te bouwen.

Stap 2: Inventarisatie (op locatie of op kantoor)

We hechten veel waarde aan een uitgebreide inventarisatie. Zo’n sterke basis helpt ons een video te creëren die precies doet wat hij moet doen. Dat doen we door samen de kaders te bepalen waarbinnen we verder werken. Denk bijvoorbeeld aan het doel, de essentie, de doelgroep en het medium van de video. Op basis hiervan maken we een voorstel.

Stap 3: Voorstel | online

In het voorstel beschrijven we het proces dat we gaan doorlopen tot in detail. Welke stappen ondernemen we om tot het gewenste resultaat te komen? Wat houden die stappen precies in? Ons voorstel is uitgebreid en transparant. Zo vormt het een goede basis voor een het maken van beslissingen én voor de verdere voortzetting van het traject.

Stap 4: Concepting (online, op locatie of op kantoor)

Samen hebben we bij de inventarisatie duidelijke eisen, wensen en doelen opgesteld. Tijdens de concepting sessie bepalen we hoe we hier inhoudelijk invulling aan geven. Hoe zorgen we ervoor dat het verhaal echt gaat leven? Welke elementen zijn daarvoor nodig? Deze sessie vormt de start van het creatieve proces en de grond waarop we het eerste concept baseren.